Sådan opnår du det skattemæssige bedste investeringssetup

Flere og flere danskere begynder at investere, og det betyder også at flere og flere får interesse for hvordan de opnår den bedste investeringssetup i forhold til skat. Man bør huske at indregne skat i sine investeringer, da det kan have enorm indvirkning på afkastet. Du skal bl.a. kigge på forskellige investeringsformer såsom aktiesparekonto (AKS), pensionsopsparing og frie midler. Der findes ikke en “one-size-fits-all”, da det bl.a. afhænger af indkomst, eventuel ægtefælles indkomst, tidligere års aktieresultater samt mere.

Få oprettet dig en aktiesparekonto

Du bør under alle omstændigheder få åbnet dig en aktiesparekonto, og få indbetalt op til indbetalingsloftet som din førsteprioritet. Aktiesparekontoen giver dig nemlig mulighed for at investere helt op til 102.300 kr. (2021-tal), til en skattesats på 17%. Dette er altså meget attraktivt, sammenlignet med de nuværende 27% / 42%, også selvom aktiesparekontoen er lagerbeskattet.

For mange er det måske et beskedent beløb, men hvis du endnu ikke har oprettet dig en aktiesparekonto, så bør det være din førsteprioritet, af hensyn til beskatningen.

Få styr på pensionsopsparingen

Har du dig en pensionsopsparing, beskattes du med 15,3% årligt, som da er lukrativt ift. en opsparing i frie midler, hvor du her betaler en væsentlig højere skat. Ved pensionsopsparingen har du den fordel, at at du på tidspunktet for indbetalingen kan fratrække indskud på din liv- og ratepensionsordning i topskatten, og du kan dermed bruge det som et værn imod at skulle betale topskat, når din liv- og ratepension bliver udbetalt. Du kan vælge at fordele dine udbetalinger over op til 30 år, så afhængig af hvor stor din pension er, så har du rig mulighed for at undgå topskatten. Problemet med pensionsopsparingen er, som navnet antyder, at de er låst indtil du vælger at gå på pension. Vægter du ikke din pensionsopsparing særlig højt, så er pengene bedre investeret på en aktiesparekonto, eller i frie midler, hvis det er penge, du gerne vil have lidt mere likvide.

Optimering af aktieindkomsten

Hvis vi lige skal fokusere på aktieindkomsten, så er det med at holde tungen lige i munden. Her skal vi nemlig kigge på det der progressionsgrænsen. Overskrider din realiserede gevinst på aktier og/eller aktiebaserede indeksfonde, inkl. diverse udbytter 56.500 (2021-tal), så skal du af al indtjening herover betale 42% i skat, i stedet for 27%. Har du aktier med urealiserede tab, så er der her en måde at undgå at komme over 56.500 på. Ved at vælge at sælge aktier med et tab, kan du minimere din skat, samtidig med, at du kan få fradrag for tab.

Du skal altså lægge fokus på aktiesparekontoen, og så optimere dine investeringer med frie midler ved brug af bl.a. pensionsopsparing og salg af urealiserede tab.

About: admin