Sådan kan industrien sørge for ordentlige løsninger og arbejdsforhold

Dette indhold er sponsoreret.

Ordentlige produkter og large scale-løsninger samt acceptable forhold for det arbejdende folk er som bekendt værdier, vi i Danmark sætter stor pris på inden for industrien. Tingene skal simpelthen være i orden.

Heldigvis bliver der også udviklet en masse gode og moderne løsninger, der netop sørger for kvalitet og ordentlige forhold for virksomheder, arbejdere og kunder. Her kommer vi ind på to eksempler, der meget godt illustrerer de positive skridt og muligheder, der tages inden for industrien herhjemme.

Testsystemer prioriteres højt

Et produkts kvalitet og funktion bør i udgangspunktet altid være testet, inden det kommer kunden i hænde. Bare for god ordens skyld, så ingen ender med at stå med håret i postkassen.

Når det kommer til gigantiske installationer – såsom vindmøller eller flyvemaskinekomponenter – så kan de fleste nok blive enige om, at det er ekstra vigtigt, at alle produktdele og -komponenter testes grundigt igennem inden ibrugtagning.

Den gode nyhed er imidlertid, at der faktisk er opstået en industri omkring dette. Denne specialiserer sig i at udvikle, gennemføre og evaluere test systems for andre firmaer. Tag for eksempel vindmølleindustrien, der – af gode grunde – er underlagt strenge testkrav for nye vindmøllemodeller.

Firmaer, der står for testsystemerne, har i dette tilfælde specialiseret sig i at kunne hjælpe vindmølleproducenten på alle tænkelige måder med at få testet alt igennem. Lige fra vindmøllevingerne over bremsesystemet og ned til selve softwaren, som bliver brugt i disse kæmpe installationer.

Testsystemer er selvsagt en essentiel del af industrier som vindmølleindustrien, hvor sikkerheden, kvaliteten og pålideligheden skal være i top.

Hjælpemidler skal skåne arbejdernes ryg og helbred

Et andet glimrende eksempel på, at der udvikles gode hjælpemidler til industrien, er en såkaldt dækselløfter.

En dækselløfter benyttes af især slamsugerfirmaer, der rykker ud til kloakker rundtomkring for at sørge for, at vores vitale kloaksystem er funktionelt.

For at få adgang ned til selve kloakken, er det imidlertid en forudsætning, at kloakdækslet løftes væk fra åbningen. Og det er her, dækselløfteren kommer ind i billedet.

Man kan nemt forestille sig, hvor tungt og uhåndterbart et kloakdæksel må være. At flytte et sådant manuelt, udelukkende ved hjælpe af egen løftekraft, er ekstremt belastende for en krop og vil over tid nedslide de stakkels arbejdsmænd, der blot forsøger at passe deres sit arbejde.

Heldigvis er dækselløfteren en realitet, og hvilket hjælpemiddel! Anordningen monteres nemt på selve slamsugerslangen, hvorefter den er klar til at lave et ekstremt kraftigt vakuum. Dette vakuum laves på selve kloakdækslet.

Dette gør det muligt at løfte kloakdækslet med slamsugerslangen, flytte det væk kloakkens åbning og altså tilgå kloakken, hvor det vigtige arbejde skal udføres.

En dækselløfter kommer i flere forskellige afskygninger, men den, der er beskrevet ovenfor, er en elektrisk dækselløfter, der altså kan monteres på slamsugerslangen.

About: admin